Działalność

Przedmiot działalności

Drukuj
1 2 3

Przedmiot działalności :
1. 14 50 Z Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
2. 15 98 Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych
3. 40 30 A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
4. 40 30 B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
5. 45 11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ; roboty ziemne
6. 45 21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
7. 45 22 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
8. 45 31 A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
9 . 45 32 Z Wykonywanie robót budowlanych i zolacyjnych
10. 45 33 A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
11. 45 33 B Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych
12. 45 34 Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
13. 45 41 Z Tynkowanie
14. 45 43 A Posadzkarstwo; Tapetowanie i oblicowywanie ścian
15. 45 44 A Malowanie
16. 45 44 B Szklenie
17. 45 45 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
18. 50 20 A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych
19. 51 34 B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
20. 51 39 Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
21. 55 11 Z Hotele i motele z restauracjami
22. 55 12 Z Hotele i motele bez restauracji
23. 55 23 Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
24. 55 30 B Pozostałe placówki gastronomiczne
25. 55 51 Z Stołówki
26. 60 23 Z Pozostały pasażerski transport lądowy
27. 60 24 A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
28. 60 24 C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
29. 60 30 Z Transport rurociągowy
30. 63 21 Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
31. 63 30 C Działalność biur turystycznych
32. 70 20 Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
33. 73 10 C Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi
34. 73 10 F Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
35. 74 30 Z Badania i analizy techniczne
36. 74 84 A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
37. 85 11 Z Szpitalnictwo
38. 85 12 Z Praktyka lekarska
39. 85 14 A Działalność paramedyczna
40. 85 14 D pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
41. 91 20 Z Działalność związków zawodowych
42. 92 31 E Działalność galerii i ośrodków wystawienniczych
43. 92 32 Z Działalność obiektów kulturalnych
44. 93 04 Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej


Data wytworzenia: 2007-10-17 14:55 Autor: administrator portalu Data publikacji: 2007-10-17 12:54 Osoba udostępniająca na stronie: root Data ostatniej modyfikacji: 2007-10-17 Osoba modyfikująca: root
Data stworzenia : 2007-10-16 10:24 Autor : administrator portalu Data publikacji : 2007-10-16 10:24 Osoba udostępniająca na stronie : administrator portalu Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 19:39 Osoba modyfikująca : pdrl
Powered By Nowy Bip